האם חוט הטלפון שמגיע מהקיר מחובר לשקע LINE?

Comments are closed.