האם חוט הטלפון שמגיע מהקיר מחובר לשקע LINE?

תגובות סגורות.