האם השנאי מנותק מהקיר ומהמוקדנית?

Comments are closed.