האם המוקדנית פועלת? (מתג הפעלה במצב ON).

תגובות סגורות.