האם המוקדנית כבויה? (מתג הפעלה במצב OFF).

Comments are closed.