האם המוקדנית כבויה? (מתג הפעלה במצב OFF).

תגובות סגורות.