האם הבורר בתחתית המוקדנית נמצא במצב טונים?

תגובות סגורות.