האם הבורר בתחתית המוקדנית לא נמצא במצב טונים?

תגובות סגורות.