האם הבורר בתחתית המוקדנית לא נמצא במצב טונים?

Comments are closed.