אנא הנחה את המנוי לחבר מכשיר חשמלי נוסף לאותו שקע בקיר. האם הסתדר?

תגובות סגורות.