מדיניות הפרטיות של שחל

שחל טלרפואה בע”מ (“שחל” או “החברה”) מכבדת את הפרטיות של המשתמשים במוצרים ושירותים של שחל ומתחייבת לכבד את הפרטיות והסודיות של המידע שלך. אנו דוגלים בהגנה על פרטיות המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה חולק עמנו. בנוסף, אנו מאמינים שחשוב ליידע אותך כיצד אנו עשויים לעשות שימוש בנתונים האישיים שלך, ולהעניק לך אפשרויות בחירה לגבי השימוש שייעשה בנתונים אלה. לכן, אנו ממליצים לך לקרוא מדיניות פרטיות זו בעיון רב.

מדיניות פרטיות זו נועדה לסייע לך להבין כיצד שחל משתמשת במידע שלך בזמן שאתה משתמש במוצרים ו/או שירותים שלנו, לרבות- אתרי האינטרנט שלנוwww.getsmartheart.com; www.shahal.co.il; www.shl-telemedicine.com;, אפליקציות שונות לרבות: “שחל”;”שחל 24/7″;”Smartheart™ IL” “™Smartheart” למכשירי טלפון חכמים (סמרטפון), מחשבי לוח (טאבלט), ומכשיר ה-™Smartheart, אשר מוצעים היום ו/או יהיו מוצעים בעתיד על ידי שחל (להלן בשם הכולל “המוצרים”).

תנאי מדיניות פרטיות זו מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

קבלת מדיניות הפרטיות

אנא קרא היטב את מדיניות פרטיות זו בטרם אתה משתמש במוצרים.
כאשר אתה משתמש במוצרים (או חלק מהם), בכל אופן שהוא, אתה מקבל על עצמך את מדיניות פרטיות זו ומסכים להיות כפוף לתנאים של מדיניות פרטיות זו. אם אתה לא מסכים לתנאי כלשהו במדיניות פרטיות זו, אנא אל תשתמש במוצרים. למען הסר ספק, מדיניות פרטיות זו חלה על כל שימוש שלך במוצרים, בין אם כמבקר או צופה באתר האינטרנט, ובין אם כמשתמש המוסר ו/או המקבל מידע באמצעות המוצרים. עליך לקרוא מדיניות פרטיות זו ביחד עם תנאי השימוש שלנו לגבי המוצר שבו אתה משתמש (כפי שמשתנים מעת לעת) וביחד הם מהווים את ההסכם השלם בינך לבין שחל בקשר עם השימוש במוצרים (או חלק מהם).

למען הסר ספק מובהר כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על השימוש במידע על ידי צדדים שלישיים כתוצאה משימוש שלך באתרים ו/או שירותים ו/או מוצרים של צדדים שלישיים, ככל והפניות לאתרים ו/או שירותים ו/או מוצרים אלה קיימות בשירותים של שחל.

שינוי מדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינויים במדיניות פרטיות זו ייכנסו לתוקף כאשר מדיניות הפרטיות המעודכנת תוצג באתר או האפליקציה הרלבנטית. במקרה של שינוי כאמור תהיה רשאי להחליט האם אתה מעוניין להמשיך ולהשתמש במוצרים תחת מדיניות הפרטיות החדשה. לתשומת ליבך, המשך שימוש על ידך במוצרים (או חלק מהם) יהווה הסכמה שלך לכך שאתה מקבל על עצמך את מדיניות פרטיות החדשה ומסכים להיות כפוף לתנאיה. אם לא תסכים לתנאי כלשהו בתנאי השימוש החדשים, אנא אל תשתמש במוצרים.

מידע שנאסף אודותיך

כללי

כפי שיפורט להלן אנו עשויים לאסוף מידע משני סוגים: (1) מידע המאפשר זיהוי אישי של משתמשים (“מידע אישי”) העושים שימוש במוצרים שלנו (או חלקם) ומספקים את המידע האמור באופן וולונטרי בתהליך הרישום או תוך כדי שימוש במוצרים; ו-(2) מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי של משתמשים במוצרים (“מידע לא-אישי”).

כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי

שחל לא תאסוף מידע אישי, אלא אם המידע האישי סופק על ידך באופן וולונטרי בתהליך הרישום או תוך כדי השימוש במוצרים או בכל אופן אחר בהסכמתך.

כחלק מתהליך הרישום לעשיית שימוש או הרכישה של המוצרים (או חלקם) יתכן ותתבקש למסור מידע אישי. המידע האישי שתתבקש למסור עשוי לכלול את שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך ואם אתה מבצע רכישה של מוצרים
ו/או שירותים – גם נתונים רפואיים אישיים ומידע על אמצעי תשלום. עם הרשמתך לרכישה או עשיית שימוש בשירותים הנך מצהיר ומתחייב שכל המידע שמסרת הינו נכון, מלא ומדויק ושתעדכן ותוודא שהוא יהיה נכון, מלא ומדויק בכל עת. שחל שומרת לעצמה את הזכות בכל עת להשהות באופן זמני או קבוע או לחדול ממתן השירותים הרלבנטיים אם המידע שסופק לה מתברר ככזה שעלול להיות מטעה, שגוי, לא מדויק או חסר.

כחלק מתהליך הרישום או הרכישה של השירותים (או חלק מהם) יתכן ותתבקש גם ליצור שם משתמש וסיסמא על מנת שתוכל להיכנס לחשבון או האזור האישי שלך ולצפות במידע אישי שלך ו/או במידע אשר הותאם לך אישית

אנא שמור על הסודיות של שם המשתמש והסיסמה שלך והימנע מלחלוק ולשתף אותם עם אחר(ים). כמו כן נא הקפד לצאת מחשבונך בסיום כל פעילות.

אנו עשויים להציע לך מעת לעת להשתתף בסקרים ו/או לספק אינפורמציה הנוגעת לחוויית השימוש שלך במוצרים, וזאת על מנת למדוד, ללמוד ולשפר את איכות השירותים המוצעים על ידנו. מצבים נוספים בהם אנו עשויים לבקש ממך מידע אישי או פידבק יכולים להיות כאשר אתה מבקש להשתתף באחד מהפורומים האינטראקטיביים שלנו, כולל חדרי צ’אט או לוחות מודעות (ככל שקיימים כאלה). כל מידע או פידבק כזה חשוב לנו מאוד, אך כמובן שאינך חייב להשתתף בו או לספק לנו אינפורמציה כלשהי. עם זאת, ככל שתבחר להשתתף בסקרים ו/או לספק לנו אינפורמציה כלשהי כפידבק כאמור, כל מידע שתספק לנו באופן וולונטרי במסגרת זו ישמש אותנו אך ורק למטרות האמורות.


שחל לא תחשוף ו/או תמסור לצדדים שלישיים את המידע הרפואי שלך ללא הסכמתך המפורשת.

זוהי בחירה שלך אם לספק לנו מידע אישי כזה או אחר, והנך מוזמן להשתמש ולרכוש את המוצרים שלנו ללא מסירת מידע אישי כלשהו. אולם, שים לב, שאם תבחר לא לספק מידע אישי כאמור יתכן ולא תוכל להשתמש בחלק מהמוצרים (שכן,
למשל, רכישת מכשיר ™Smartheart והורדת האפליקציה ™Smartheart IL או ™Smartheart מחייבות למשל רישום ומסירת מידע אישי).

כחלק מתהליך הרישום למוצרים (או חלק מהם) תתבקש לסמן את הסכמתך להירשם לרשימת התפוצה שלנו לצורך קבלת חדשות ועדכונים, עלוני מידע, מידע פרסומי והודעות בנוגע למוצרים. אם אתה לא מעוניין לקבל מאיתנו עדכונים, עלונים או מידע כאמור אל תסמן את האפשרות הנ”ל. עם זאת, שים לב, שאם תבחר שלא לסמן את האפשרות האמורה, יתכן ולא תוכל להשלים את תהליך הרישום ו/או להשתמש במוצרים או חלק מהם. אתה יכול בקלות להסיר את עצמך מרשימת התפוצה האמורה בכל עת באמצעות ביצוע ההוראות המפורטות בתחתית כל אימייל שנשלח אליך מאיתנו ו/או ביטול האפשרות האמורה בהגדרות המוצרים הרלבנטים.

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך:

  • כדי להגיב לשאלות שלך ולספק לבקשתך מידע ספציפי לצרכים שלך.
  • כדי לשלוח לך מידע בנוגע למוצרים ולשינויים בתנאי השימוש ובמדיניות שלנו.
  • כדי לשלוח לך הודעות שיווקיות שאנו מאמינים שעשויות לעניין אותך (בכפוף להסכמתך המפורשת כאמור לעיל).
  • כדי לאפשר לך לשלוח הודעות לצד שלישי אחר דרך האתרים ו/או אפליקציות (שים לב שעל ידי שימוש באפשרות זו הנך מסכים שיש לך הזכות למסור לנו את השם וכתובת הדואר האלקטרוני של הצד השלישי האמור למטרה זו);
  • כדי להתאים אישית את חוויית השימוש שלך במוצרים על ידי הצגת מוצרים והצעות המותאמים לך אישית.
  • כדי לאפשר לך להשתתף בפעילויות המבוצעות על ידנו כחלק מקידום מכירות. תשומת ליבך כי לחלק מפעילויות אלה עשויים להיות כללים נוספים לשימוש שלנו במידע אישי שלך, לכן אנו מציעים לך לקרוא כללים אלה בקפדנות רבה; במקרה של סתירה בין כללים אלה ובין מדיניות פרטיות זו, הכללים יגברו.
  • לצורך מתן משוב לבעלי מקצוע בתחומים רלבנטים, לרבות תחום הבריאות, ופיתוח כלים שיסייעו לך להעריך את הביצוע, המיומנות והכישורים של אנשי המקצוע בתחומים אלה.

כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע לא-אישי

המטרה הראשונית של שחל באיסוף מידע היא לספק לך חווית שימוש בטוחה, יעילה ומותאמת אישית ככל הניתן. בהתאם, אנו עשויים לאסוף מידע לא אישי בקשר עם השימוש במוצרים על מנת להבטיח את איכות המוצרים, להעשיר את המוצרים המוצעים וכן על מנת לשפר את ביצועי המוצרים השונים כמפורט בהמשך.

אנו עשויים לאסוף, לרבות באמצעות צדדים שלישים המספקים שירותי ניתוח נתונים של שימוש ברשת, מידע לא-אישי בנוגע לזמן, סוג ואופן השימוש במוצרים. מידע זה עשוי לכלול בין היתר מידע אודות כתובת IP ופרמטרים גיאוגרפים הקשורים אליה (Geo IP), מידע אודות השם והגרסה של מערכת ההפעלה שלך, יצרן ודגם המכשיר (לרבות טלפון נייד, סמרטפון, מחשב שולחני, נייד או טאבלט או מכשיר ה- ™Smartheart ), מזהה המכשיר (לרבות טלפון נייד, סמרטפון, מחשב שולחני, נייד או טאבלט או מכשיר ה- ™Smartheart ), השפה, השם והגרסה של האפליקציה שבשימושך, וכן מידע לא-אישי אודות סטטיסטיקה / הרגלי השימוש (כגון זמני השימוש, מספר הקלקות על כל לינק וכו’), דו”חות בנוגע לקריסות של השירותים (Crash reports), מידע בנוגע להיסטוריית הגלישה ו/או הפעילות ברשת ו/או השימוש בשירותים. אנו עשויים להשתמש במידע הנ”ל על מנת להבין כיצד המתענינים במוצרים ו/או המשתמשים במוצרים שלנו משתמשים בהם, לנתח שימוש חוזר, להבטיח שהמוצרים הם עדכניים ולספק עדכונים אוטומטיים של גרסאות חדשות של המוצרים הרלבנטים (אם נהיה מעונינים בכך), על מנת לשפר את המוצרים ואת חווית השימוש של המשתמשים בהם.

אנו עשויים לאסוף, לרבות באמצעות צדדים שלישים המספקים שירותי ניתוח נתונים של שימוש ברשת, מידע לא-אישי בנוגע לזמן, סוג ואופן השימוש במוצרים. מידע זה עשוי לכלול בין היתר מידע אודות כתובתכמו כן אנו עשויים לאסוף מידע לא-אישי בנוגע למיקום הפיזי של המיקום בו נעשה שימוש במוצר (לרבות טלפון נייד’ סמרטפון, מחשב שולחני, נייד או טאבלט או מכשיר ה- ™Smartheart ) וזאת כדי לאפשר לנו, במידה ונהיה מעונינים בכך, לספק לך מוצרים ותכנים מבוססי-מיקום בהתאמה אישית. אנו עשויים לחלוק עם שותפי השיווק שלנו מידע לא-אישי מבוסס מיקום כאמור ביחד עם מידע לא אישי נוסף בדבר המידע (לרבות פרסומות) שחזית בהן ומידע לא אישי אחר הנאסף על ידנו, כדי לספק לך תוכן בהתאמה אישית גבוהה יותר וכדי ללמוד את מידת היעילות של הקמפיינים השיווקיים. ביכולתך למנוע מאיתנו איסוף של מידע מבוסס מיקום באמצעות שינוי ההגדרות הקיימות במכשירים (דוגמת סמרטפון או טאבלט) בהם אתה משתמש לצורך גישה למוצרים שלנו. שים לב, אם תמנע שיתוף מיקום כאמור, ייתכן ולא נוכל לספק לך את המוצרים והתכנים בהתאמה האישית בכלל או באופן חלקי. כמו כן אנו עשויים לאסוף מידע לא-אישי המסופק לנו על ידך באופן וולונטרי תוך השימוש במוצרים.

מכיוון שמידע לא-אישי אינו מזהה אותך אישית, אנו עשויים להשתמש במידע לא-אישי ולחשוף אותו לכל מטרה שהיא. במקרים מסוימים, אנו עשויים לשלב מידע לא-אישי עם מידע אישי . אם אנו משלבים מידע לא-אישי כלשהו עם מידע אישי, אנו נתייחס למידע המשולב כאל מידע אישי כל עוד נמשך השילוב האמור.

השימוש במידע שנאסף (בין אם מידע אישי או מידע לא-אישי)

שחל עשויה להשתמש באנשים או גופים שהם צדדים שלישיים שהם אמינים לטעמה על מנת שאלו יסייעו לה לספק, לנתח ולשפר את המוצרים. האמור כולל, אך מבלי להגביל, גופים שיספקו לנו שירותי אחסון מידע, שירותי תחזוקה, ניהול מסד נתונים, שירותי אנליזה וניתוח נתונים של שימוש ברשת, זיהוי מגמות שימוש, הערכת איכות, ביקורת, שירותי פיתוח ושיפור של המוצרים או חלק מהם ו/או של מוצרים חדשים. לצדדים שלישיים אלה עשויה להיות גישה למידע שלך אך ורק למטרת ביצוע המשימות הללו עבור שחל ותחת התחייבויות דומות לאלה המפורטות במדיניות פרטיות זו.

למעט האמור לעיל, שחל לא תמכור, תעביר, תעניק רישיון או תספק בכל דרך אחרת מידע
רפואי כלשהו לצדדים שלישיים. על אף האמור, שחל שומרת לעצמה את הזכות לגלות מידע שנאסף (א) ככל ונדרש על פי כל דין (ב) כדי לעמוד בדרישות של הליך משפטי; (ג) כדי להגיב לבקשות של רשויות ציבוריות או שלטוניות, כולל רשויות ציבוריות או שלטוניות (לרבות מחוץ לארץ מגוריך); (ד) כדי לאכוף את התניות והתנאים בתנאי השימוש ו/או במדיניות פרטיות זו; (ה) ככל ושחל מאמינה שגילוי כאמור הכרחי על מנת להגן על הפעולות שלה או של מי מבין הגופים הפועלים מטעמה ו/או בשיתוף איתה; (ו) ככל ושחל מאמינה שגילוי כאמור הכרחי על מנת להגן על הזכויות, הבטיחות או הקניין שלה או של הגופים הפועלים מטעמה ו/או בשיתוף איתה, שלך או של אחרים; (ז) ככל ושחל מאמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שגילוי כאמור נדרש בנסיבות חירום כדי להודיע לשירותי החירום או לבני משפחתך או לאנשים אחרים הקשורים לטיפול בך, על מיקומך ומצבך; או (ח) כדי לאפשר לה לבקש סעדים העומדים לרשותה או כדי להגביל את הנזקים שעלולים להיגרם לה.

כל מידע אשר נאסף על ידי שחל נשמר ומאוכסן על ידי שחל, בין אם בשרתיה הפנימיים ובין אם בשרתים חיצוניים או על גבי ענן (Cloud) תוך שימוש בשירותי אחסון או שירותי ענן של צדדים שלישיים.

מדיניות שימוש ב”עוגיות” (Cookies, Clear Gifts) וטכנולוגיות דומות אחרות

כמפורט לעיל, בתוך כך ששחל מספקת את המוצרים היא עשויה לאסוף מידע אודות השימוש שלך במוצרים, וזאת על ידי שימוש במגוון “עוגיות” (cookies), בתגיות פיקסל (pixel tags) הידועות גם כ-web beacons ו-Clear Gifts, ובטכנולוגיות דומות אחרות קיימות או שיהיו קיימות בעתיד. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאוכסנים על טלפון נייד, סמרטפון, מחשב שולחני, נייד או טאבלט או מכשיר ה- ™Smartheart שלך, שמשמשות כדי לאסוף מידע שישפר את המוצרים. תגיות פיקסל כגון Clear Gifts הן גרפיקות זעירות עם זיהוי ייחודי (אבל כזה שאינו מכיל מידע אישי כלשהו) אשר משמשות כדי לעקוב ולספור את הביקורים שלך ו/או ההקלקות שלך על עמודים מסוימים בזמן השימוש במוצרים). צדדים שלישים המספקים שירותי ניתוח נתונים של שימוש ברשת, ככל ושחל משתמשת בהם כאמור לעיל, עשויים גם הם להשתמש בעוגיות, Clear Gifts ובטכנולוגיות דומות אחרות על מנת ללמוד את דפוסי השימוש של המשתמשים בשירותים של שחל. זוהי בחירה שלך אם לאפשר או לדחות עוגיות, Clear Gifts ו/או טכנולוגיות דומות אחרות ובאפשרותך לתכנת את הדפדפן שלך לדחות עוגיות, Clear Gifts ו/או טכנולוגיות דומות אחרות או למחוק אותם. שים לב, אם תבחר לדחות עוגיות , Clear Gifts ו/או טכנולוגיות דומות אחרות, התכונות, התפקוד וההצעות הזמינים דרך המוצרים, כולם או חלקם, ייתכן שלא יהיו זמינים עבורך.

שיתוף תכנים

כחלק מהשימוש במוצרים שחל עשוייה לאפשר לך להעלות, להדביק, לחלוק, להציג, לחשוף או לפרסם מידע, תכנים וחומרים שונים (שלא במסגרת תהליך הרישום או הפעילות הפרטית שלך בחשבונך/האזור האישי שלך). שים לב שכל מידע, תוכן או חומר שתבחר להעלות, להדביק, לחלוק, להציג, לחשוף או לפרסם כאמור, לרבות בלוחות מודעות, פורומים (כולל פורומי ביקורות), צ’אט, דפי פרופיל ובלוגים או פיצ’רים אחרים במוצרים שבהם אתה יכול לפרסם מידע וחומרים, יהפוך למידע ציבורי ועלול להיות זמין למשתמשים אחרים במוצרים ולציבור הרחב. אנו מציעים לך לשקול מראש פעולות אלה לפני שאתה מחליט לחשוף את המידע האישי שלך או כל מידע רגיש אחר בדרך זו.

אבטחת מידע

שחל פועלת על פי הסטנדרטים המקובלים בענף כדי להגן על המידע שנאסף על ידה. שחל נוקטת באמצעי זהירות מתקדמים כדי להגן על המידע שלך מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, חשיפה, שינוי או הרס. כאשר אתה מבצע פעולות בחשבון /האזור האישי שלך, המידע עובר דרך שרת מאובטח SSL, אשר מצפין ומאבטח את המידע שלך לפני שהוא נשלח באמצעות האינטרנט. למרבה הצער, שום שיגור נתונים באמצעות האינטרנט, רשתות סלולריות או מערכת אחסון מידע אינו מאובטח באופן מלא והרמטי, ושחל אינה יכולה להבטיח אבטחה מלאה של המידע בכל עת. בכך שאתה משתמש במוצרים (או חלק מהם), בכל אופן שהוא, אתה מודע ומסכים באופן מפורש לכך ששחל לא תהיה אחראית לשום פעולה של צד שלישי כלשהו, לשימוש לרעה ו/או לכל הפרה של אבטחת מידע.

גם לך יש תפקיד חשוב בהגנה על המידע שלך. למעט אנשי הצוות שלנו אשר מספקים לך את המוצרים שלנו, איש אינו יכול לראות או לערוך את המידע האישי שלך מבלי לדעת את שם המשתמש והסיסמה שלך.

אנא שמור על הסודיות של שם המשתמש והסיסמה שלך והימנע מלחלוק ולשתף אותם עם אחר(ים). כמו כן נא הקפד לצאת מחשבונך בסיום כל פעילות.

המחאת זכויות

שחל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להמחות את מדיניות פרטיות זו או כל זכות שיש לה על פיה (לרבות כל זכות לאסוף מידע ו/או לעשות שימוש במידע) לכל צד שלישי שהוא, ללא הודעה מוקדמת כלשהיא. במקרה של המחאה כאמור, תניות מדיניות פרטיות זו יחולו בשינויים המחויבים על הצד לו הומחו הזכויות.

אתה מוזמן ליצור עמנו קשר בשאלות הנוגעות לאבטחה או לפרטיות

למידע נוסף לגבי מדיניות פרטיות זו נא צור קשר בכתובת:

info@shahal.co.il

זכויות יוצרים©2017, שחל טלרפואה בע”מ. כל הזכויות שמורות.

להצטרפות לשירותי שחל לחץ כאן

Comments are closed.