תפוקת הלב – (Cardiac Output)

תפוקת הלב – (Cardiac Output)
כמות הדם, שהלב מזרים בכל דקה. תפוקת הלב היא המכפלה של נפח פעימה (כמות הדם שהלב שולח לגוף בכל פעימה), בקצב הלב (מספר הפעימות לדקה).
בזמן מנוחה תפוקת הלב היא כ-5 ליטרים בדקה. במאמץ, תפוקת הלב עולה בהתאם לדרגת המאמץ, ויכולה להגיע גם עד 35 ליטרים בדקה.

תגובות סגורות.