תסמונת וולף פרקינסון וייט – (WPW , Wolff-Parkinson-White Syndrome)

תסמונת וולף פרקינסון וייט – (WPW , Wolff-Parkinson-White Syndrome)
הפרעה אנטומית מולדת, בה בין העלייה לחדר מקשר מסלול הולכת חשמל נוסף למסלול הרגיל. המסלול הנוסף מכונה הרצועה על שם קנט (KENT) .
כתוצאה מקיום מסלול עוקף זה, גירויים מהסינוס עלולים להגיע לחדר מהר יותר ממה שהיו מגיעים לו היו מובלים במסלול התקין, עובדה המקנה לסינדרום את השם הנוסף סינדרום פרה – אקסיטציה (עירור מוקדם).
קיומה של בעיה אנטומית זו חושף את החולה להיווצרותם של הפרעות קצב מהירות מסוג טכיקרדיה על חדרית ופרפור פרוזדורים.  יחד עם זאת, לעיתים קרובות החולה חסר סימפטומים והאבחנה מתבצעת באקראי על פי תבנית אקג ספציפית.
במידת הצורך ניתן לבצע התערבות כירורגית. (צריבה של הרצועה העודפת).

תגובות סגורות.