תסמונת אדמס סטוק – (Adams-Stokes syndrome)

תסמונת אדמס סטוק – (Adams-Stokes syndrome)
מצבים חוזרים של התעלפות וסימנים נוירולוגים נוספים, הנגרמים עקב ירידה דרסטית בתפוקת הלב בעקבות קצב לב נמוך במיוחד.

תגובות סגורות.