תסחיף – (Embolus)

תסחיף – (Embolus)
חלקיק חומר הנודד ממקום היווצרותו אל מקום אחר מרוחק, דרך מערכת כלי הדם, שם הוא עלול לחסימות של עורקים.  קיימים תסחיפים בהם החומר הוא קריש דם, תסחיפי אויר, תסחיפי שומן ועוד.

תגובות סגורות.