קרדיומגליה – (Cardiomegaly, Megacardia, Megalocardia, Enlarged Heart)

קרדיומגליה – (Cardiomegaly, Megacardia, Megalocardia, Enlarged Heart)
ראה ערך – היפרטרופיה

תגובות סגורות.