קרדיולוגיה – (Cardiology)

קרדיולוגיה – (Cardiology)
חקר תפקודי הלב.  מדע העוסק במבנה, בתפקוד ובמחלות של הלב.

תגובות סגורות.