קרדיולוגיה גרעינית – (Nuclear Cardiology)

קרדיולוגיה גרעינית – (Nuclear Cardiology)
חקר ואבחון מחלות לב על-ידי הזרקה תוך-ורידית של חומר רדיואקטיבי, המאפשר למצלמת גאמא ולמחשב ליצור הדמיה של הלב.
בשימוש בקרדיולוגיה בבדיקות מסוג סריקת תליום המספקת מידע על הצירויות בעורקים הקורונרים ומסוג סריקת מוגה המספקת מידע על תפקוד הלב.

תגובות סגורות.