קצב סינוס – (Normal Sinus Rhythm, NSR)

קצב סינוס – (Normal Sinus Rhythm, NSR)
קצב לב שמקורו בפעילות הסינוס (קוצב הלב הטבעי), כלומר הוא נובע מגירוי חשמלי אשר נוצר בסינוס והתפשט באופן תקין באמצעות מערכת ההולכה החשמלית של הלב.
קצב סינוס מוגדר כקצב נורמאלי, והוא נע בטווח שבין 60 – 100 פעימות לדקה.
הקצב יכול לעלות או לרדת מעל ערכי סף אלו במצבים פיסיולוגים מסוימים כמו מאמץ או שינה בהתאמה, או בתגובה למצבים פתולוגים.

תגובות סגורות.