קור פולמונלה – (Pulmonary Heart Disease, Cor Pulmonale)

קור פולמונלה – (Pulmonary Heart Disease, Cor Pulmonale)
הגדלה וכשל של החדר הימני של הלב, הנגרמים בד"כ עקב מחלת ריאות כרונית אשר גרמה להגברת הלחץ התוך – ריאתי, ובסופו של דבר לשינויים מבניים ותפקודים של חדר ימין של הלב.

תגובות סגורות.