צניחת מסתם מיטרלי – (Mitral Valve Prolapse, Barlow’s syndrome, MVP)

צניחת מסתם מיטרלי – (Mitral Valve Prolapse, Barlow’s syndrome, MVP)
הפרעה אנטומית במבנה המסתם המיטרלי, אשר גורמת לצניחת אחד מעלי המסתם לכיוון העלייה בעת סגירה שלו.
הפרעה שכיחה, נוטה להופיע יותר בנשים בגילאי 20 – 40 ובעלת מרכיב תורשתי.
לעיתים קרובות הליקוי המבני כלל אינו מורגש ומתגלה באקראי, לעיתים הוא עלול לגרום לדלף דם בעת סגירת המסתם (אי ספיקת מסתם מיטרלי).

 

Comments are closed.