פרפור חדרים – (VF ,Ventricular Fibrillation)

פרפור חדרים – (VF ,Ventricular Fibrillation)
הפרעת קצב בעלת פוטנציאל קטלני.  מתרחשת בחדרי הלב וגורמת להעברת חשמל מהירה ביותר ובלתי מסונכרנת בתוך החדרים, מה שגורם להתכווצות בלתי אפקטיבית לחלוטין.   כתוצאה, יורדת תפוקת הלב באופן תלול.   הירידה הדרמטית בתפוקת הלב גורמת לחסר משמעותי של זרימת דם למוח, וכתוצאה מכך אובדן הכרה והפסקת נשימה .
למעשה, פרפור חדרים הוא מצב של העדר פעולות חיים קריטיות, אשר ללא טיפול יגרמו למוות. הטיפול מתבצע על פי עקרונות ההחייאה הבסיסית, הכוללת עיסוי לב והנשמה.
בנוסף, כולל הטיפול את פעולת הדפיברילציה שהיא הפסקת הקצב המהיר והכאוטי בחדרים באמצעות מכת חשמל.
סיכויי הצלחת ההחייאה תלויים באופן ישיר במועד תחילתה.  ככל שהזמן בין מועד תחילת ההחייאה למועד ההתמוטטות מתארך, סיכויי ההצלחה יורדים באופן תלול.
האירוע מתרחש בעיקר כסיבוך של אוטם שריר הלב, ומהווה את הסיבה העיקרית למוות טרום – אשפוזי בקרב אוכלוסיה באוטם.

תגובות סגורות.