פלפיטציות – (palpitations)

ראה ערך דפיקות לב.

 

תגובות סגורות.