פגם במחיצה – (Septal Defect)

פגם במחיצה – (Septal Defect)
פגם מולד בו המחיצה שבין מדורי לב אינה מושלמת ומאפשרת מעבר דם דרכה.
הפגם יכול להיות ממוקם במחיצה שבין שתי העליות ואז הוא יכונה – ASD- Atrial Septal Defect או במחיצה שבין שני החדרים, ואז יהיה שמו  VSD -Ventricular Septal Defect.
נוכחות של פגם כזה תיצור דלף של דם, בד”כ מהצד השמאלי בו הלחצים גבוהים יותר אל הצד הימני.  הצד הימני ייאלץ להתמודד עם עומס יתר, מצב שעלול לגרום ליתר לחץ דם ריאתי, ובהמשך לאי ספיקת לב.  במידת הצורך מתוקנים פגמים אלו באופן כירורגי.

Comments are closed.