עיסוי לב חיצוני – (External Cardiac Massage)

עיסוי לב חיצוני – (External Cardiac Massage)
פעולת הצלה המהווה חלק מפעולות ההחייאה.  העיסוי מבוצע על ידי סדרת לחיצות והרפיות על עצם החזה בקצב של כ – 100 לדקה.   העיסוי מבצע מעין סחיטה חיצונית של הלב, מאפשר ללב להתרוקן ולהתמלא במידה מסוימת, ובאופן זה משמר את תפוקת הלב וזרימת הדם לאברים חיוניים במהלך ההחייאה.
איכות העיסוי ומיומנות המבצע נחשבים כיום לפרמטרים בעלי השפעה מרובה על הצלחת פעולות החייאה.

תגובות סגורות.