עורק הריאה, העורק הפולמונרי (Pulmonary Artery)

עורק הריאה, העורק הפולמונרי (Pulmonary Artery)
מוצאו בחדר ימני של הלב והוא נושא דם דל חמצן אל הריאות.
זהו למעשה העורק היחיד בגוף המוביל דם עני בחמצן.

תגובות סגורות.