סיסטולה – (systole)

סיסטולה – (systole)
התקופה בה חדרי הלב מתכווצים ומזרימים מתוכם החוצה דם לעורקים הראשיים.
חדר שמאל מזרים דם מועשר בחמצן לאב העורקים, ואילו חדר ימין מזרים דם דל חמצן לעורק הריאה.

תגובות סגורות.