סינקופה, עילפון – (Syncope, Fainting)

סינקופה, עילפון – (Syncope, Fainting)
אובדן הכרה קצר הנגרם עקב ירידה חדה וחולפת בזרימת הדם למוח.
הסיבות שונות ומגוונות וכוללות: עמידה ממושכת, נפילת לחץ דם בעקבות שימוש בתרופות, הפרעות קצב מהירות מאד או איטיות מאד, ואפילו מצבים רגשיים מסוימים.
לרוב, עם הנפילה והמעבר למצב שכיבה חלה הטבה בזרימת הדם המוחית ונצפית התאוששות.

תגובות סגורות.