ניתוח לב פתוח – (Open Heart Surgery)

ניתוח לב פתוח – (Open Heart Surgery)
ניתוח אשר לצורך ביצועו נדרשת הפסקה זמנית בפעילות הלב, וחיבור החולה למכונת לב ריאות.

תגובות סגורות.