נים – (Capillary)

נים – (Capillary)
כלי דם קטנים המהווים את אזור החיבור בין המערכת העורקית למערכת הורידית.

Comments are closed.