מפרצת – (Aneurysm)

מפרצת – (Aneurysm)
לעיתים, עלולה טרשת העורקים לגרום להחלשות דופן העורק ועם הזמן לבלט שלו החוצה, באותו אזור מוחלש. אזור הבלט מכונה מפרצת והוא חשוף יותר מאזורים אחרים למספר סכנות: סכנת קרע כתוצאה מהדופן המוחלש, סכנה של הפעלת לחץ על כלי דם אחרים כתוצאה מהבלט הבלתי טבעי של המפרצת וסכנת היווצרות קרישי דם בתוך אזור המפרצת עם סכנת תסחיף (קריש דם הנזרק מהלב למקום מרוחק, שם הוא גם גורם את נזקיו).
לעיתים נדרש פתרון כירורגי.

תגובות סגורות.