מעקפים טבעיים – (Collateral Circulation)

מעקפים טבעיים – (Collateral Circulation)
מחזור דם עוקף.  נוצר כאשר קיימת סתימה בכלי דם ראשי, וכחלק ממנגנון פיצוי ותיקון, גדלים כלי דם טבעיים העוקפים את הסתימה.  מעקפים טבעיים אלו יעילים באופן חלקי בלבד, וברוב המקרים אינם מהווים פתרון מלא לבעיה משמעותית של טרשת עורקים.
פעילות ספורטיבית אארובית סדירה מסייעת בגדילתם של מעקפים טבעיים אלו.

תגובות סגורות.