מסתם תלת – צניפי, מסתם טריקוספידלי – (Tricuspid Valve)

מסתם תלת – צניפי, מסתם טריקוספידלי – (Tricuspid Valve)
המסתם הממוקם בין עליה ימנית לחדר ימני.
על מסתם זה לאפשר תנועת דם מהעלייה הימנית לחדר, אך למנוע חזרה של דם לתוך העלייה בעת הסיסטולה החדרית, כאשר הלחץ בתוך החדר עולה.

תגובות סגורות.