מסתם פולמונלי – (Pulmonary Valve)

מסתם פולמונלי – (Pulmonary Valve)
המסתם הממוקם בין חדר ימין למוצא העורק הפולמונרי.
מסתם זה צריך להיות פתוח לרווחה בזמן הסיסטולה החדרית על מנת לאפשר התרוקנות חדר ימין לעורק הריאה.
בעת הדיאסטולה, עם הירידה בלחצים בתוך החדר, על המסתם הנ"ל להיסגר כדי למנוע תנועה חזרה של דם מעורק הריאה לכיוון החדר.

תגובות סגורות.