מסתם סהרוני – (Semilunar Valve)

מסתם סהרוני – (Semilunar Valve)
שמם של מסתמי הלב הממוקמים במוצא העורקים הגדולים: מוצא אב העורקים ומוצא עורק הריאה (הפולמונרי).

תגובות סגורות.