מסתם דו – צניפי, מסתם מיטרלי – (Mitral Valve)

מסתם דו – צניפי, מסתם מיטרלי – (Mitral Valve)
המסתם הממוקם בין עליה שמאלית וחדר שמאלי.
מסתם זה צריך לאפשר את זרימת הדם מהעלייה לחדר בעת התכווצות העליות, אולם עליו למנוע חזרה של דם לעלייה בעת הסיסטולה החדרית, כאשר הלחץ בחדר מאד גבוה.
אי ספיקה של מסתם זה תביא לדלף חזרה לעלייה, מצב העלול לגרום לעומס על העלייה ולהביא אפילו לתנודת דם אחורה אל הראות.

תגובות סגורות.