מסתם אאורטלי (Aortic Valve)

מסתם אאורטלי (Aortic Valve)
המסתם הממוקם במוצאו של אב העורקים, ותוחם בינו ובין החדר השמאלי של הלב.
המסתם האאורטלי צריך לאפשר מעבר דם דרכו בעת הסיסטולה, כאשר חדר שמאל מתרוקן לאב העורקים.
בזמן דיאסטולה, החדר רפוי, הלחץ בתוכו יורד, וקיימת סכנה של דלף חזרה מאב העורקים (שם הלחץ גבוה יותר) לחדר השמאלי.    תפקידו של המסתם האאורטלי למנוע דלף כזה.
במצבים בהם השסתום פגוע ואינו נסגר כראוי ייתכן דלף לחדר שמאל. דלף כזה יקטין את נפח הדם הזורם לאב העורקים מחד, ומאידך ייצור עומס נוסף על החדר השמאלי.

תגובות סגורות.