מיפוי תליום – סריקת תליום –(Thallium Heart Scan)

מיפוי תליום – סריקת תליום –(Thallium Heart Scan)
שיטה להערכת זרימת הדם בעורקי הלב (הקורונרים) ולאבחון הפרעות בזרימה עקב הצרויות בעורקים.
הבדיקה מבוצעת על-ידי הזרקת הרדיואיזוטופ תליום-201 ומעקב אחר ספיגתו על-ידי אזורים שונים בשריר הלב.
פגמים בזילוח (בזרימת הדם) יבואו לידי ביטוי כאזורים הפולטים מעט קרינה רדיואקטיבית או כלל לא, ונראים כ"נקודות קרות" בהדמיה המשתמשת במצלמת גאמא ובמחשב.

 

תגובות סגורות.