מחיצה בין חדרית – (Interventricular Septum)

מחיצה בין חדרית – (Interventricular Septum)
חיץ בין שני חדרי הלב. באופן תקין המחיצה הנ"ל בלתי עבירה, וכך לא מתערבב דם דל חמצן המצוי בחדר הימני עם דם עשיר בחמצן המצוי בחדר השמאלי. במומי לב מסוימים נולד הילוד עם פגם בשלמות המחיצה הנ"ל. הפתרון, אם נדרש, כירורגי.

תגובות סגורות.