מוגה – (MUGA , Multiple Gated Acquisition Scan)

מוגה – (MUGA , Multiple Gated Acquisition Scan)

שיטה להערכת האנטומיה והפיסיולוגיה של הלב באמצעות הזרקת חומר רדיואקטיבי, טקנציום-99.
אחד המדדים החשובים המתקבלים מבדיקה זו הוא הערך המכונה מקטע הפליטה (Ejection Fraction, EF).
מקטע הפליטה הוא היחס באחוזים בין מה שנכנס לחדר השמאלי לבין מה שיוצא ממנו בכל פעימה.  בלב בריא מקטע הפליטה נע בסביבות 55% ומעלה. כלומר כ – 55% מכמות הדם שנמצאת בחדר השמאלי בשיאו של תהליך המילוי שלו (סוף הדיאסטולה), יוצאת ממנו בשיאה של ההתכווצות (סוף הסיסטולה).
ככל שהערכים של מקטע הפליטה נמוכים יותר, מצביע הדבר על הפרעה קשה יותר בתפקודו של הלב.
ניתן לבצע את הבדיקה במצב מנוחה ובמצב מאמץ, על מנת לאמוד שינויים בתפוקת הלב במאמץ.

תגובות סגורות.