מדד מסת גוף – (BMI)

מדד מסת גוף – (BMI)

מדד להערכת משקל הגוף בהתחשב בגובה ובמין. הערך מחושב על ידי חלוקת משקל הגוף בקילוגרמים לריבוע הגובה במטרים –
BMI = Weight/Height2
התוצאה הרצויה בנשים היא בין 22 – 25 ובגברים בין 23 – 26.
תוצאות גבוהות יותר מעידות על עודף משקל.
כאשר הערכים עולים מעל 40 מדובר באבחנה של השמנה חולנית.
ככלל, השמנה מהווה את אחד מגורמי הסיכון למחלת לב.

Comments are closed.