ליד – (Lead)

ליד – (Lead)
מונח השייך לתחום בדיקות האקג (רישום אלקטרוקרדיוגרפי).
המונח ליד מתייחס לנקודה במרחב אשר התקבלה כתוצאה מאלקטרודות אשר פוזרו בנקודות מוסכמות מסביב ללב.
האקג הסטנדרטי כולל 12 לידים, דהיינו 12 נקודות במרחב המביטות, כל אחת מהזווית שלה, על הפעילות החשמלית המתבצעת בלב.   כל ליד רושם את הפעילות בה "הוא צופה".
ככלל, כאשר הליד מזהה חשמל מתקרב לכיוונו הוא מצייר גרף עולה, וכאשר הוא מזהה חשמל מתרחק ממנו הוא מצייר גרף יורד.
היכרות עם מיקום הלידים במרחב שמסביב ללב והיכרות עם מסלולי זרימת החשמל, מסייעים בתהליך הפענוח של האקג ובזיהוי מצבים פתולוגים.

תגובות סגורות.