לב ימני – (Situs Inversus, right-hearted)

לב ימני – (Situs Inversus, right-hearted)
מיקום של הלב בצד הימני של החזה עקב פגם מולד.
עלול להיות קשור לפגמים מולדים נוספים.

תגובות סגורות.