כלי דם כלילי (קורנרי) – (Coronary Artery)

כלי דם כלילי (קורנרי) – (Coronary Artery)
מערכת עורקים המזינה את הלב עצמו ואחראית על אספקת החמצן אליו.
מוצאה של מערכת זו באב העורקים.
היא מורכבת משלושה עורקים ראשיים: LDA , CIRCUMFLEX , RCA ומענפיהם.
מערכת העורקים הכליליים היא אחת המערכות העורקיות בגוף החשופות יותר לתהליך היווצרות טרשת עורקים.

תגובות סגורות.