יחידה לטיפול נמרץ לב

יחידה לטיפול נמרץ לב
אגף לטיפול בחולים שעברו אוטם בשריר הלב, או הפרעות לבביות אחרות בעלות סיכון גבוה.


 

Comments are closed.