טריגמיניה – (Trigeminy, Trigeminal Rhythm)

טריגמיניה – (Trigeminy, Trigeminal Rhythm)
הפרעת קצב בעלת תבנית החוזרת על עצמה ומורכבת משתי פעימות נורמאליות (ממקור סינוס) ואחריהן פעימה מוקדמת ממקור חדרי או עלייתי.

תגובות סגורות.