טכיקרדיה על חדרית – (Supra Ventricular Tachycardia, SVT)

טכיקרדיה על חדרית – (Supra Ventricular Tachycardia, SVT)
הפרעת קצב מהירה, מקורה במדורי הלב העליונים (מעל לאזור החדרים).
ככלל הפרעות קצב הנובעות ממדורי הלב העליונים נחשבות לבעלות פוטנציאל מסוכנות נמוך יותר מאלו הנובעות ממקור חדרי, אם כי הערכת הסיכון תלויה תמיד במהירות ההפרעה, במשך הזמן שהיא קיימת ובבריאות או בחולי של הלב הנאלץ להתמודד עימה.

 

תגובות סגורות.