טכיקרדיה חדרית – (Ventricular Tachycardia)

טכיקרדיה חדרית – (Ventricular Tachycardia)
הפרעת קצב מהירה, מסוכנת.  מקורה בחדרי הלב (מחוץ לרקמת הסינוס הנורמאלית).
קצב הלב עלול להגיע למהירויות גבוהות, מעל 200.
ייתכנו סימפטומים כמו קושי נשימתי, כאבים בחזה, סחרחורות ועוד.
לרוב נדרש טיפול.  הטיפול עשוי להיות תרופתי או החזרה לקצב נורמאלי באמצעות מכת חשמל.

תגובות סגורות.