טטרלוגיה ע’ש פאלוט – (Tetralogy of Fallot)

טטרלוגיה ע’ש פאלוט – (Tetralogy of Fallot)
מחלת לב מולדת, המשלבת יחדיו מספר מומי לב: היצרות במוצא החדר הימני, אי שלמות של המחיצה הבין חדרית (המחיצה בין החדר הימני לשמאלי), הרחבה של חדר ימין, והסטת מוצאו של אב העורקים.
תוצאתם של מומים אלו היא דלף של דם מחדר ימין לחדר שמאל דרך החור במחיצה.
משמעותו של דלף כזה היא ערבוב דם לא מחומצן (דם “עני” בחמצן) מחדר ימין, עם דם מועשר בחמצן מחדר שמאל.
כתוצאה מכך רקמות הגוף מקבלות דם “מעורבב” ,דהיינו דם עם רמת חמצון נמוכה מהנדרש, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בכיחלון.
הפתרון – כירורגי.  

 

Comments are closed.