חדר – (Ventricle)

חדר – (Ventricle)
מדורי הלב התחתונים מכוונים חדרים.
בזמן הדיאסטולה מתמלאים החדרים בדם הזורם אליהם מהעליות.
החדר הימני מתמלא מהעלייה הימנית, כאשר הדם זורם אליו דרך המסתם הטריקוספידלי.
החדר השמאלי מתמלא מהעלייה השמאלית, כאשר הדם זורם אליו דרך המסתם המיטרלי.
בזמן הסיסטולה מתרוקנים החדרים לכלי הדם הגדולים.
החדר הימני מתרוקן לעורק הריאה, המזרים את הדם לריאות.
החדר השמאלי מתרוקן לאב העורקים.

 

Comments are closed.