חדר שמאל (Left Ventricle)

חדר שמאל (Left Ventricle)
החדר השמאלי מתמלא בזמן הדיאסטולה מהעלייה השמאלית בדם מועשר בחמצן.  בעת הסיסטולה מתרוקן החדר השמאלי ישירות לאב העורקים ומשם דרך סעיפיו הרבים של אב העורקים הוא מגיע לכל העורקים בגוף.   באופן זה מקבלים אברי הגוף השונים אספקת דם מועשר בחמצן באופן סדיר.
החדר השמאלי הינו בעל שריר עבה וחזק יותר מהימני, הוא עובד כנגד מערכת לחצים גבוהה יותר, תצרוכת החמצן שלו רבה יותר ולכן הוא גם פגיע יותר למצבי חסר בחמצן כמו אוטם.

תגובות סגורות.