וריד נבוב (Vena Cava)

שני כלי דם ורידיים גדולים (הוריד הנבוב העליון והתחתון) המנקזים דם דל חמצן מכל אברי הגוף השונים אל העלייה הימנית של הלב.

וריד נבוב (Vena Cava)
שני כלי דם ורידיים גדולים (הוריד הנבוב העליון והתחתון) המנקזים דם דל חמצן מכל אברי הגוף השונים אל העלייה הימנית של הלב.

Comments are closed.